1. IMM Invest

PROGRAM DERULAT DE MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PRIN FONDUL NAŢIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU IMM (FNGCIMM):
BUGET PROGRAM: 15.000.000.000 LEI
BENEFICIARI: ESTIMATIV 40.000 BENEFICIARI

Principiul de selecție: Primul venit, primul servit (până la epuizarea bugetului), pe baza solicitărilor de credit aprobate de băncile partenere (nu pe baza înregistrării online).

Fonduri Nerambursabile pentru capital de lucru:

 • Max. 500.000 de lei – microîntreprinderile (0-9 angajați) – Garantate de stat 90%
 • Max. 1.000.000 de lei – întreprinderile mici (10-49 angajați) – Garantate de stat 90%
 • Max. 5.000.000 de lei – întreprinderile mijlocii (50-249 angajați) – Garantate de stat 80%

Sumele maxime nu pot depăși una din următoarele:

 • dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuţiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019.
 • În cazul întreprinderilor înfiinţate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăşi suma estimată pentru primii 2 ani de activitate
  25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, după caz, conform Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019
 • Justificare liberă: o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidităţi, acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situaţie în care cuantumul împrumutului nu poate depăşi nevoile de lichidităţi de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni

  Durata: max. 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire pe încă 36 de luni
  Se utilizează pentru cheltuieilor de exploatare: salarii, cheltuieli cu terți, utilități, taxe și datorii la bugetul de stat

Se acordă pentru ambele tipuri de credite: capital de lucru şi investiţii
Perioada de subvenţionare: de la acordare până la 31.12.2020. Există posibilitatea prelungirii cu încă 2 ani de zile, respectiv până la 31.12.2022, dacă creşterea economică estimată de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză pentru această perioadă se situează sub nivelul creşterii economice din anul 2020

2. Granturi pentru IMM-uri

Statul, prin Autoritatea de Management a Programului Operațional Competitivitate, va acorda microgranturi și granturi, funcție de mărimea afacerii.

Cea mai importanta dintre masuri este acordarea de granturi si microgranturi pentru IMM-urile afectate in mod direct de pandemia COVID 19. Acestea vin sub forma de plata directa si nerambursabila, bani proveniti din surse de fonduri europene nerambursabile.

Vor beneficia de microgranturi in valoare de 2000 de euro echivalent in lei microfirmele si persoanele fizice autorizate afectate de pandemia COVID 19 si masurile pentru combarerea acesteia.

Valoarea totala a acestui proiect de relansare a economiei este de 100 de milioane de euro si microgranturile se acorda pe baza de contract de finantare semnat electronic.

Cine va beneficia de microgranturi?

 • Microîntreprinderile care nu au angajați cu contract de muncă
 • Persoanele fizice autorizate cu activități în arte – spectacole.
 • Persoanele fizice autorizate în domeniul Sănătății care au participat direct la transportarea, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratarea pacienților diagnosticați cu COVID 19.

Toate aceste categorii trebuie să aibă cel puțin un an vechime la data depunerii cererii de finanțare și să fi avut profit.

Acordarea granturilor pentru IMM-uri

Si IMM-urile afectate de criza vor beneficia de granturi de la stat, insa cu anumite conditii, printre care:

 • Fiecare IMM va primi 5.000 de euro, dar nu mai mult de 15% din cifra de afaceri, pentru firmele care au cifră de afaceri între 5.000 și 50.000 de euro la data depunerii cererii de finanțare.
 • 12.500 de euro, dar nu mai mult de 15% din cifra de afaceri, pentru IMM cu o cifră de afaceri între 50.001 și 100.000 de euro.
 • 25.000 de euro, dar nu mai mult de 15% din cifra de afaceri pentru IMM cu o cifră de afaceri între 100.001 euro și 200.000 de euro.
 • 37.500 de euro, dar nu mai mult de 15% din cifra de afaceri pentru IMM cu o cifră de afaceri între 200.001 euro și 300.000 euro.
 • 50.000 de euro în aceleași condiții pentru IMM-urile care au cifra de afaceri între 300.001 euro și 400.000 de euro.

3. Amanarea ratelor si dobanzilor

Pot beneficia persoanele fizice, cât și cele juridice.

Pot beneficia de amânare ratelor al creditele existente pe o perioadă de 9 luni persoanele juridice care:

 • Deţin Certificat de Situații de Urgență ALBASTRU sau GALBEN;
 • Fără restanţe la data instituirii stării de urgenţă (dacă au restanţe trebuie să le achite).

Beneficii:

 • Amânare rate şi dobânzi pe o perioadă de 9 luni, dar nu mai târziu de 31.12.2020;
 • Perioada creditării se va prelungi;
 • Dobânda aferentă perioadei amânate va fi capitalizată (plătită ulterior 31.12.2020, eşalonat).
 • Modalitate de acordare:
 • Prin cereri depuse la băncile comerciale.

4. Certificat de stare de urgenta

Tip ALBASTRU, pentru întreprinderi la care întreruperea totală sau parţială a activităţii, ca urmare a deciziilor emise de autorităţile publice competente în perioada stării de urgenţă decretate.

Tip GALBEN, pentru întreprinderile care înregistrează o diminuare a încasărilor sau a veniturilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor sau veniturilor din perioada Ianuarie – Februarie 2020.

Întreprinderile din toate domeniile de activitate pot solicita fie certificatul de stare urgență GALBEN, fie cel ALBASTRU.

 Beneficii pentru IMM:

 • Amânare la plata utilităţilor (electricitate, gaz, internet, etc.);
 • Amânare la plata chiriei;
 • Invocare forţă majoră împotriva acestora doar după renegocierea contractelor;
 • Obţinere: online, norme metodologice în curs de finalizare;
 • Amânare pe o perioadă de 9 luni la plata creditelor existente.