PROGRAM DE FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE

Femeia Antreprenor 2024

Finanțare Generoasă:

Programul oferă finanțări nerambursabile de până la 200.000 lei per beneficiar, reprezentând maxim 95% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate.

Eligibilitate Largă:

Pot aplica doar IMM-urile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii)

Click aici pentru lista completă de criterii de eligibilitate

Consultanță eligibilă

Serviciile de consultanță sunt eligibile pentru finanțare, în valoare de până la 10.000 de lei. Această facilitate subliniază recunoașterea importanței consilierii specializate în dezvoltarea și implementarea eficientă a proiectelor antreprenoriale.

Despre program

Programul “Femeia Antreprenor 2024” reprezintă o oportunitate remarcabilă pentru femeile care doresc să înceapă sau să dezvolte o afacere. Acesta vizează susținerea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, oferind acces facil la finanțare și sprijin în demararea și dezvoltarea afacerilor lor.

Finanțare și beneficii

Finanțarea se referă, spre exemplu, la achiziționarea de echipamente tehnologice, fiind asimilate, în acest caz, și activele corporale pentru spații de joacă, săli de sport, fitness și altele, precum și echipamentele pentru economisirea energiei și utilizarea resurselor regenerabile. Pot fi realizate investiții și în spații de lucru, mijloace de transport, mobilier și aparatură, site-uri web și promovare, inclusiv investiții pentru cursuri de dezvoltare antreprenorială.

La fel ca în cazul ediției precedente, vor fi oferite granturi în valoare maximă de 200.000 lei/IMM. Această sumă poate acoperi cel mult 95% din valoarea cheltuielilor eligibile din cadrul proiectelor ce urmează a fi depuse de către doamnele antreprenor.

Sună acum

0752 058 554

Trimite email

office@isogoldconsult.ro

FEMEIA ANTREPRENOR 2024

Cum aplici?

Pentru a aplica la program, antreprenoarele interesate trebuie să completezi formularul. La ISO Gold Consult, suntem pregătiți să vă asistăm în pregătirea și depunerea dosarului de finanțare, asigurându-vă că parcurgeți toți pașii necesari pentru o aplicare reușită.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Condiții de eligibilitate:

Pot beneficia de prevederile Programului societățile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data completării formularului de înscriere (anexa 1) următoarele criterii de eligibilitate:

a) sunt înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, sau în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare;

b) sunt IMM, conform prevederilor art. 2 și ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care transpune în legislația națională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (îndeplinesc cumulativ condiţiile: au până la 249 de angajați, realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro și dețin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei).

c) sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere;

d) au capital social integral privat;

e) persoanele care au calitatea de asociați / acționari în mai multe societăți nu pot aplica în cadrul prezentului Program decât cu o singură societate;

f) sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului, au sediul social/punct de lucru și își desfășoară activitatea pe teritoriul României;

g) codul CAEN Rev. 2 pentru care solicită finanțare este eligibil în cadrul Programului și autorizat până la momentul emiterii acordului de plată de către AIMM, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în Registrul Comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare. Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN;

h) Cel puţin unul dintre asociaţi să fie femeie şi să deţină cel puţin 50% din părţile sociale/acțiuni ale societăţii în cazul IMM-urilor aplicante. Pentru societățile înființate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, condiția se consideră îndeplinită dacă majoritatea membrilor cooperatiști din Consiliul de Administrație este formată din femei.

i) Nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru, la momentul verificării administrative și de eligibilitate; Solicitanții care au datorii eșalonate nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.