Guvernul a publicat în Monitorul Oficial de sâmbătă ordonanța de urgență 29/2020 prin care firmele vor putea obține credite bancare de investiții și capital de lucru, cu garanții de stat și fără dobânzi suportate de întreprinderi.

Pe scurt, se vor acorda următoarele sprijin:

1. Unul sau mai multe credite/linii de credit pentru investiții și/sau unul sau mai multe linii de credit pentru capital de lucru, garantate de stat, prin Ministerul Finanțelor, în procent de maximum 80%, exclusiv dobânzile, comisioanele, spezele bancare aferente creditului garantat.

Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat este de 10 milioane de lei per beneficiar.

Valoarea maximă a capitalului de lucru nu poate depăși media cheluielilor eferente capitalului de lucru din ultimii 2 ani fiscali în limita a 5 milioane de lei.

Pentru creditele de investiții, valoarea maximă este de 10 milioane de lei.

Pentru IMM-urile care nu au depus situații financiare la data solicitării creditului garantat, valoarea maximă a finanțării pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru va fi calculată ca dublul mediei cheltuelilor aferente capitalului de lucru din balanțele lunare.

2. Una sau mai multe garanții pentru credit/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat de stat în procent de maximum 90% acordat unei microîntreprinderi, respectiv 1 milion de lei, acordat unei întreprinderi mici.

Pentru aceste credite Ministerul Finanțelor subvenționează dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru și pentru investiții 100% (dobândă zero pentru beneficiar). Perioada subvenționării dobânzii poate dura până la 31 martie 2021.

Firmele care au datorii restante la stat trebuie să le plătească din creditul sau linia de credit pentru capital de lucru.

Alte facilități prin ordonanța de urgență 29/2020:

  • IMM-urile care și-au întrerupt parțial sau total activitatea în urma măsurilor restrictive luate de Comitetul pentru situații de urgență pentru limitarea epidemiei de coronavirus COVID-19 vor beneficia de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze, apă, telefonie, internet – precum și de amânarea chiriei pentru sediul social și sedii secundare. Facilitatea se acordă numai pe perioada stării de situație de urgență și numai IMM-urilor care dețin certificat de situație de urgență emis de Ministerul Economiei (încă nu a fost decisă procedura de solicitare și emitere).
  • Vor beneficia de aceste falicități și avocații, notarii publici, executorii judecătorești, medicii de familie, stomatologii care au fost afectați de măsurile restrictive impuse de autorități.
  • Și termenul de depunere a declarației de beneficiar real al firmelor, conform legii contra spălării banilor, se prelungește cu 3 luni de la data încetării stării de urgență.
  • nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a ordonanțe de urgență și neachitate până la 30 de zile după încetarea stării de urgență; aceste obligații fiscale nu sunt considerate obligaţii fiscale restante;
  • se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală. Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești se aplică, prin efectul legii, de către instituțiile de credit sau terții popriți, fără alte formalități din partea organelor fiscale. Aceste măsurile fiscale încetează în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.

Sursa: StartupCafe

 

[embeddoc url=”https://isogoldconsult.ro/wp-content/uploads/2020/03/oug29_mo230_21032020.pdf” download=”all”]