Certificare IFS / FSSC / BRC

IFS (International Featured Standard)

Scopul IFS este acela de a crea un sistem de evaluare unitara pentru toate companiile ce produc sub marca unor retaileri prin formulari si proceduri de audit unice si prin acceptarea mutuala a auditurilor. Acest standard genereaza astfel un nivel inalt de transparenta pe intregul lant alimentar de furnizare.

Istoria International Featured Standards (Standardele Specifice Internaţionale) și a Standardului IFS Food.

Auditarea furnizorilor a constituit o caracteristica permanenta a sistemelor si procedurilor de lucru ale lanturilor de retail timp de mulţi ani. Pana in 2003, acestea erau efectuate de catre departamentele de asigurare a calitatii proprii ale lanturilor de retail/en-gros. Continua cresterea a cerintelor consumatorilor, extinderea responsabilitatii lanturilor de retail/en-gros, cresterea cerintelor legislative si globalizarea furnizarii produselor au dus la necesitatea de a se dezvolta un Standard unic pentru asigurarea calitatii si siguranta alimentelor. De asemenea, trebuia sa se gaseasca o solutie de a reduce timpul alocat auditurilor, atat pentru lanturile de retail, cat si pentru furnizori.

Scopul și conţinutul protocolului de audit:

Acest protocol de audit descrie cerinţele specifice pentru organizaţiile implicate în auditurile IFS Food.

Scopul protocolului este de a defini criteriile ce trebuie urmărite de către un organism de certificare, care efectuează audituri în conformitate cu cerinţele IFS şi în conformitate cu norma de acreditare ISO/IEC Ghidul 65 (viitorul ISO/IEC 17065).

De asemenea, detaliază procedurile ce trebuie urmate de către companiile auditate şi clarifică logica auditării lor. Doar organismele de certificare care sunt acreditate ISO IEC Ghidul 65 (viitorul ISO/IEC 17065) pentru domeniul IFS Food şi care au semnat un acord cu deţinătorii standardului, pot efectua audituri în conformitate cu Standardul IFS Food şi pot emite Certificate IFS.

Obiectivele de bază ale IFS Food, cât si pentru celelalte Standarde IFS sunt:

  • Sa stabilieasca un standard comun, cu un sistem uniform de evaluare
  • Sa lucreze cu organisme de certificare acreditate si cu auditori calificati aprobati IFS
  • Sa asigure comparabilitatea si transparenta in intreg lantul de distributie
  • Sa reduca costurile si timpul atat pentru furnizori cat si pentru lanturile de retail

Tipuri de certificari

Oferim un pachet complet de servicii, de la proiectarea sistemelor de management, la elaborarea documentatiei, instruirea personalului ce este implicat in activitati, implementare, evaluare, audit si pana la mentinerea, respectiv imbunatatirea acestor sisteme.

IFS Logistics
Standardul IFS pentru logistica acopera transportul, distributia, incarcarea si descarcarea atat a produselor alimentare, cat si a celor nealimentare. Standardul poate fi aplicat vehiculelor grele de transport, trenurilor, navelor, avioanelor si altor tipuri de transport, precum si centrelor de depozitare.
IFS Broker
Standardul IFS Broker este un standard GFSI (Initiativa Globala pentru Siguranta Alimentara) recunoscut pentru auditarea Brokerilor, Agentilor si importatorilor din domeniul alimentar care achizitionează produse alimentare dar care nu intra in contact cu ele.
IFS C&C
Standardul IFS Wholesale / Cash & Carry a fost dezvoltat pentru a optimiza procedurile auditarii market-urilor de tip wholesale si cash & carry. Aceste doua tipuri distincte de afacere sunt vazute ca si conextiuni importante intre producatori si clienti.

Aboneaza-te la Newsletter!

Aboneaza-te acum pentru a primi noutati de la noi!

    dev