1. Schema de ajutor pentru activități de comerțși servicii afectate Covid-19 – buget: 160 mil. lei, finanțarea actuală de la buget fiind de 40 mil. lei și suplimentare de la bugetul de stat 120 mil. lei.
  I. Obiectiv: acordarea de ajutor nerambursabil operatorilor economici a căror activitate a fost afectată de pandemia Covid-19, chiriași ai marilor centre comerciale, pentru finanțarea chiriilor pe perioada în care desfășurarea activității comerciale sau serviciilor prestate a fost afectată pe perioada stării de
  urgentă sau alertă.
  II. Valoarea grantului: valoarea chiriei/beneficiar/lună, pentru o perioadă de 3 luni
 1. Granturi pentru investiții și pentru reconversia economică pentru IMM-uri – buget: 550 mil. euro
 2. Obiectiv: Acordarea de granturi pentru reconversia activităților IMM-urilor, dar și pentru realizarea de investiții necesare în economie. Valoarea schemei este de 550.000.000 – 415.870.000 euro din fonduri externe nerambursabile,
  62.380.500 cofinanțare de la bugetul de stat și 71.740.000 euro cofinanțare proprie asigurată de beneficiarii finanțării.
 3. Valoarea grantului: 50.000 euro – 200.000 euro

I. Cofinanțare: 15% din bugetul de stat, 15% cofinanțare proprie.
Proiectele de investiții pot să fie finanțate în complementaritate cu credite bancare, situație în care proiectul va dispune de bonificație suplimentară.

 1. Domenii orientative de investiții în producție (cu excepția producției agricole):
  Industrie alimentară; Industria auto; Energie și echipamente de eficiență energetică; Turism;
  Construcții, materiale de construcții; Servicii de transport; Servicii de reparații și întreținere;
  Servicii de îngrijire și întreținere corporală; Pielărie; Industria farmaceutică și echipamente medicale; Servicii de educație: creșe, grădinițe; Servicii de sănătate: cabinete medicale, echipamente medicale, dispozitive medicale; Industrii creative;

Cheltuieli eligibile:

Construcții, achiziții de teren în limita a 10% din valoarea proiectului, dotări pentru organizarea de evenimente;
Tehnologia informației și inteligență artificială;
Nanotehnologii și tehnologii de vârf;
Echipamente, utilaje, tehnologii producție.

 1. Beneficiari: IMM-urile și entitățile asimilate IMM-urilor
 2. Condiții de acordare:
  Activitate operațională de minim 1 an;
  Profit operațional în unul din ultimele două exerciții financiare;
  Să asigure sustenabilitatea proiectului timp de minim 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
  Să realizeze minim 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul analizei cost-beneficiu în primii doi ani de activitate după expirarea duratei de implementare a proiectului
  Cofinanțare de minim 15% din valoarea proiectului;
  Să nu aibă obligații restante la buget.

II. Categorii de cheltuieli finanțate: cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, cheltuieli cu achiziția de teren maxim 10% din valoarea proiectului, cheltuieli cu consultanța, și proiectarea, managementul de proiect, asistență tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordul la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții pentru extinderea capacităților de producție existente precum și pentru extinderea
prestării de servicii.

 1. Capital de lucru pentru repornirea activităților economice pentru IMM-uri – buget: 350 mil. euro
  I. Obiectiv: Asigurarea capitalului de lucru necesar reluării activității pentru IMM-urile afectate de criza coronavirusului din domenii precum HORECA, turism, transport, organizare de evenimente. Schema este în valoare de 350.000.000 – 265.000.000 euro din fonduri externe nerambursabile, 39.750.000 cofinanțare de la bugetul de stat și 45.712.500 euro coparticipare
  proprie asigurată de beneficiar.
  II. Valoarea grantului: Granturile pentru capital de lucru se acordă beneficiarilor în funcție de cifra de afaceri realizată în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare, maxim 15% din CA pe 2019
Valoare grant (euro), dar nu mai mult de 15% din cifra de afaceri Valoare minimă cifra

de Afaceri (euro)

Valoare maximă cifră

de Afaceri (euro)

5.000 5.000 50.000
12.500 50.001 100.000
25.000 100.001 200.000
37.500 200.001 300.000
50.000 300.001 400.000
62.500 400.001 500.000
75.000 500.001 600.000
82.500 600.001 700.000
100.000 700.001 800.000
112.500 800.001 900.000
125.000 900.001 1.000.000

III. Cofinanțare: 15% din bugetul de stat, 15% cofinanțare proprie.
IV. Beneficiari: IMM-urile și entitățile asimilate IMM-urilor din domeniile de activitate HORECA, turism, servicii din domeniul transporturilor, precum și al organizărilor de evenimente a căror activitate a fost afectată în contextul Covid-19.
V. Condiții de acordare:
– Să aibă activitatea oprită sau întreruptă și firma să înregistreze o diminuare a cifrei de afaceri cu minim 30% față de perioada anterioară a anului precedent în una din lunile martie 2020 față de martie 2019, aprilie 2020 față de aprilie 2019 sau mai 2020 față de mai 2019;
– Să înregistreze profit sau după caz beneficii in unul din ultimii ani fiscal
– Să dispună de coparticipare de 15% din valoarea grantului acordat;
– Să facă parte din categoria IMM-urilor după verificarea statutului de întreprindere legală
– Să nu aibă obligații restante la buget.
VI. Categorii de cheltuieli finanțate din grant:
cheltuieli cu stocuri de materie primă, materiale consumabile, mărfuri, achitarea datoriilor față de furnizori (inclusiv față de furnizorii de utilități), alte datorii față de furnizorii din activitatea curentă, cheltuieli cu echipamente, utilaje, tehnologii, dotări independente, datorii privind chiria, datorii privind achiziția de servicii și reparații, cu excepția consultanței, cheltuieli cu echipamente de protecție medicală, cheltuieli pentru achiziția de obiecte de inventar.

 1. Granturi de sprijin pentru microîntreprinderi – buget: 100 mil. euro
  I. Obiectiv: Schema de finanțare are drept obiectiv finanțarea microîntreprinderilor aflate în dificultate ca urmare a crizei coronavirusului
  II. Valoarea micrograntului: 2000 euro, o singură dată
  III. Cofinanțare beneficiar: 0%
  IV. Beneficiari: IMM-uri cu asociat/administrator unic, fără contract de individual de muncă (IMM-uri fără salariați); PFA-uri care desfășoară activități în domeniul artelor și spectacolului; PFA-uri cu activități în domeniul sănătății, dacă au fost implicate direct în transportul, echiparea, evaluarea,
  diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19.
  V. Condiții de acordare:
  Cifra de afaceri de cel puțin 5.000 euro în exercițiul financiar precedent;
  Activitate curentă (operațională) minim 1 an calendaristic de la data depunerii cererii de finanțare; Nu au beneficiat de prevederile legale privind șomajul tehnic;
  Au obținut profit în unul din ultimii doi ani ai activității curente;
  Nu au obligații restante la bugetul de stat la data depunerii cererii de finanțare.
  VI. Categorii de cheltuieli care se vor finanța:
  cheltuieli cu stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, datorii curente și restanțe față de furnizori, cheltuieli privind chiria pe bază de contract legal, privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente, cheltuieli privind echipamentele de protecție medicale – inclusiv materiale destinate protejării împotriva COVID-19, cheltuieli privind achiziția de echipamente utilaje, tehnologii, dotări independente necesare activității curente pentru reluarea activităților economice.