Pe data de 13 octombrie 2016, Organizația Internațională pentru Standardizare (ISO) a publicat primul standard internațional pentru sistemele de management anti-mită. ISO 37001 (standard) este conceput pentru a ajuta organizațiile să prevină, să detecteze și să răspundă la luare de mită. Acesta stabilește cerințele pe care trebuie să le îndeplinească o organizație care dorește certificarea conformității cu standardul, bazându-se pe elementele care apar în ghidurile publicate anterior cu privire la combaterea corupției.

O privire detaliata asupra standardului:

Standardul impune ca:
– proiectarea sistemului de management anti-mită are în vedere tipul, dimensiunea și natura organizației și riscurile de luare de mită cu care se confruntă
conducerea și cei care joacă un rol activ în implementarea și întreținerea continuă a sistemului;
– se iau măsuri adecvate pentru a se asigura că personalul înțelege și își poate executa responsabilitățile în ceea ce privește sistemul de management anti mita;
– riscurile de luare de mită prezentate sunt evaluate în mod adecvat și atenuate în mod corespunzător;
– sunt implementate controale adecvate anti-luare de mită pentru tranzacții și procese comerciale;
– organizația este în măsură să răspundă în mod corespunzător la încălcările care sunt aduse la cunoștința sa și
eficacitatea sistemului este monitorizată și, după caz, sunt luate măsuri pentru îmbunătățirea acestuia.

Pentru a respecta standardul, sistemele organizațiilor trebuie să abordeze riscurile de luare de mită publică și privată, luare de mită activă și pasivă, luare de mită directă și indirectă și plăți de facilitare. De asemenea, este de așteptat de la organizatie să se asigure că terții nu se angajează în luare de mită chiar și în cazul în care organizația nu a încurajat în mod special un astfel de comportament.

Domeniul de aplicare al standardului este limitat la luare de mită, dar o organizație ar putea alege să abordeze riscurile de luare de mită ca parte a unui sistem de management mai larg.

Intrebari frecvente despre ISO 37001

[siteorigin_widget class=”orion_accordion_w”][/siteorigin_widget]

ISOGOLD CONSULT are o experiență vastă în asistarea clienților în prevenirea, detectarea și răspunsul la luare de mită și la alte forme de conduită incorectă la nivel national.

Pentru a discuta despre implicațiile ISO 37001 pentru afacerea dvs., vă rugăm să ne contactați.