Având în vedere izbucnirea COVID-19 și restricțiile de călătorie aferente, există rapoarte conform cărora organismele de certificare nu pot efectua audituri la fața locului. Într-un astfel de caz, în cazul în care există un risc de securitate demonstrat, auditul la fața locului poate fi înlocuit cu auditul de birou, ca un eveniment excepțional.

Aceasta se aplică auditurilor la fața locului în regiunile cu riscuri de securitate legate de virusul corona, astfel cum sunt definite în avertismentele de securitate oficiale și în care un audit de birou poate fi efectuat în mod credibil. În plus, o justificare pentru înlocuirea unui audit la fața locului cu un audit de birou trebuie inclusă în raportul de audit.

Informații suplimentare pot fi găsite în derogarea FSC (FSC-DER-2020-001). Această derogare este valabilă până la 31 decembrie.