Marcajul CE este o marca de certificare care indica conformitatea cu standardele de sanatate, siguranta și protectie a mediului pentru

produsele vandute în Spatiul Economic European (SEE).

Marcajul CE se regasește și pe produsele vandute în afara SEE, care sunt fabricate sau proiectate sa fie vandute în SEE.

Acest lucru face ca Marcajul CE sa poata fi recunoscut la nivel mondial chiar și pentru persoanele care nu sunt familiarizate cu

Spatiul Economic European, acesta fiind similar cu Declaratia de Conformitate utilizata pentru anumite dispozitive

electronice vandute in Statele Unite.

Marcajul CE este declaratia producatorului conform careia produsul indeplineste cerintele directivelor CE aplicabile.

Marca consta in sigla “CE” si, daca este cazul, numarul de identificare din patru cifre al organismului de certificare implicat in

procedura de evaluare a conformitatii. Standardul isi are originea in 1985 ca o abreviere a Conformité Européenne,

adica Conformitate europeana, dar nu este definita ca atare în legislatia relevanta. Marcajul CE este un simbol al

comercializării libere în Spatiul Economic European (piata interna). 

Care este sensul pentru a implementa Marcajul CE?

 • In forma sa actuala din 1985, Marcajul CE indica faptul ca producatorul sau importatorul pretinde respectarea legislatiei UE aplicabile unui produs, indiferent de locul de fabricatie. Aplicand sigla standardului pe un produs, producatorul declara efectiv, pe propria raspundere, conformitatea cu toate cerintele legale pentru implementarea standardului, care permite libera circulatie și vanzarea produsului in intregul Spatiu Economic European.
 • De exemplu, majoritatea produselor electrice trebuie sa respecte Directiva privind joasa tensiune si Directiva EMC; jucariile trebuie sa respecte Directiva privind siguranta jucariilor. Sigla marcajului nu indica fabricarea in SEE(Spatiul Economic European) sau ca UE sau o alta autoritate a aprobat un produs ca fiind sigur sau conform. Cerintele UE pot include siguranta, sanatatea si protectia mediului si, daca sunt stipulate în legislatia UE privind produsele, evaluarea de catre un organism notificat sau fabricarea acestuia în conformitate cu un sistem de calitate certificat de productie. Marcajul CE indica, de asemenea, ca produsul respecta directivele referitoare la “Compatibilitatea electromagnetica” – ceea ce inseamna ca dispozitivul va funcționa conform destinatiei, fara a interfera cu utilizarea sau functia oricarui alt dispozitiv.
 • Nu toate produsele au nevoie de Marcajul CE pentru a fi comercializate in SEE; numai categoriile de produse care fac obiectul unor directive sau reglementari relevante sunt obligate (si sunt permise) sa poarte marcajul CE.
 • Majoritatea produselor certificate pot fi introduse pe piata numai in urma unui control intern al productiei de catre producator fara verificarea independenta a conformitatii produsului cu legislatia UE.
 • Marcajul CE implica autocertificare numai in cazul produselor cu risc minim. In majoritatea cazurilor, trebuie sa se implice un organism de certificare acreditat.
 • In aceste cazuri, sigla CE este urmata de numarul de inregistrare al organismului notificat implicat în evaluarea conformitatii.

Ce tari solicita Marcajul CE pe produse?

Certificarea este obligatorie pentru anumite grupuri de produse din Spatiul Economic European (SEE, cele 28 de state membre ale UE plus tarile Islanda, Norvegia si Liechtenstein) plus Elvetia si Turcia. Producatorul din cadrul SEE (Spatiul Economic European) si importatorul de marfuri realizate în alte tari trebuie sa se asigure ca marfurile marcate CE respecta standardul.

Ce reguli stau la baza Marcajului CE?

Exista anumite reguli care stau la baza procedurii de aplicare a marcajului, dupa cum urmeaza:

 • Produsele care fac obiectul anumitor directive UE sau regulamente UE care prevad Marcajul CE trebuie sa fie aplicate cu sigla standardului inainte ca acestea sa poata fi introduse pe piata.
 •  Producatorii trebuie sa verifice, pe propria raspundere, ce legislatie UE trebuie sa aplice pentru produsele lor.
 • Produsul poate fi introdus pe piata numai daca respecta prevederile tuturor directivelor si regulamentelor aplicabile si daca procedura de evaluare a conformitatii a fost efectuata in mod corespunzator.
 • Producatorul intocmeste o declaratie UE de conformitate sau o declaratie de performanta (pentru produsele destinate constructiilor) si aplica sigla pe produs.
 • Daca este prevazut in directiva sau regulamente, o terta parte autorizata (laboratorul de verificare) trebuie sa fie implicata in procedura de evaluare a conformitatii sau in stabilirea unui sistem de calitate a productiei.
 • In cazul in care sigla este aplicata pe un produs, acesta poate purta marcaje suplimentare numai daca acestea au semnificatie diferita, nu se suprapun cu sigla, nu creeaza confuzie si nu afecteaza lizibilitatea si vizibilitatea siglei.
 • Deoarece respectarea conformitatii poate fi foarte complexa, se recomanda evaluarea conformitatii Marcajului CE de catre o firma de consultanta, rolul acesteia avand o importanta deosebita pe parcursul intregului proces de certificare a Marcajului CE, de la verificarea proiectarii pana la întocmirea dosarului tehnic, la declaratia de conformitate UE.
Ce grupe de produse intra sub incidenta Marcajului CE?
 • Directivele marcajului CE se impun pentru următoarele grupe de produse:     
 • Dispozitive medicale implantabile active (cu excepția instrumentelor chirurgicale)     
 • Aparate care ard combustibili gazosi    
 • Instalatii de teleferic concepute pentru a transporta personae     
 • Materialele de constructie în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, in conformitate cu normele specifice      
 • Explozivi pentru uz civil     
 • Boilere    
 • Ascensoare  
 • Masini  
 • Instrumente de masura
 • Dispozitive medicale
 • Aparate de masura a emisiilor de noxe si zgomot în mediul inconjurator
 • Instrumente de cantarire manual
 • Echipamente de protective
 • Echipamentelor de telecomunicatii
 • Ambarcatiuni de agreement
 • Jucarii 
Ce implicatii legale presupune Marcajul CE?
 
 • Exista mecanisme care sa asigure faptul ca sigla este pusa pe produse in mod corect. Controlul produselor certificate este responsabilitatea autoritatilor publice din statele membre, in cooperare cu Comisia Europeană.
 • Cetatenii pot contacta autoritatile nationale de supraveghere a pietei in cazul în care se presupune utilizarea necorespunzatoare sau daca se pune sub semnul intrebarii siguranta unui produs.
 • Procedurile, masurile si sanctiunile aplicate contrafacerii siglei standardului variaza in functie de legislatia nationala administrativa si penala a statului membru respectiv. In funcție de gravitatea infractiunii, operatorii economici pot fi pedepsiti cu amenda si, in anumite circumstante, cu inchisoarea. Cu toate acestea, in cazul in care produsul nu este considerat ca un risc iminent de siguranta, producatorului i se poate da posibilitatea de a se asigura ca produsul este in conformitate cu legislatia aplicabila inainte de a fi fortat sa scoata produsul de pe piata.