Familia ISO 22000 – Gestiunea siguranței alimentelor

ISO 22000

Familia ISO 22000 a standardelor internaționale se adresează managementului siguranței alimentelor.Consecințele alimentelor nesigure pot fi grave și standardele ISO de gestionare a siguranței alimentelor ajută organizațiile să identifice și să controleze pericolele legate de siguranța alimentară. Deoarece multe dintre produsele alimentare de astăzi trec în mod repetat granițele naționale, sunt necesare standarde internaționale pentru a asigura siguranța lanțului global de aprovizionare cu alimente.

 

ISO și siguranță alimentarăStandardele sistemului de managementFurnizați un model de urmat când configurați și gestionați un sistem de management, aflați mai multe despre modul în care MSS funcționează și unde pot fi aplicate.

ISO 22000:2005

ISO 22000: 2005 stabilește cerințele pentru un sistem de management al siguranței alimentelor și poate fi certificat ISO. Stabilește ce trebuie să facă o organizație pentru a-și demonstra capacitatea de a controla pericolele legate de siguranța alimentară, pentru a se asigura că alimentele sunt sigure. Poate fi utilizată de orice organizație, indiferent de dimensiunea sau poziția sa în lanțul alimentar.

 

 

Despre ISO 22000

ISO 22000 asigură o concurență loială.

ISO 22000 consolidează faptul că condițiile privind comerțul, comunicarea, cerințele etc. provin dintr-un cadru comun. Cu toate acestea, industria alimentară la nivel mondial se dezvoltă în mod constant și este nevoie de un standard generic ca ISO 22000 pentru a se potrivi întregului lanț alimentar de la producția primară la consumator. ISO 22000 are avantajul față de multe standarde private, deoarece acoperă întreaga organizație. ISO 22000 contribuie la asigurarea pericolelor legate de siguranța alimentelor de-a lungul întregului lanț alimentar de la fermă la masă. Acest lucru devine esențial deoarece pericolele apar în orice etapă a lanțului alimentar
ISO 22000 permite comunicarea de-a lungul lanțului alimentar și în cadrul organizației. Comunicarea este substanțială pentru a se asigura că toate pericolele relevante privind siguranța alimentară sunt identificate și controlate în mod adecvat la fiecare etapă din cadrul lanțului alimentar. Aceasta implică comunicarea între organizațiile atât în ​​amonte cât și în aval în lanțul alimentar.
Scopul standardului ISO 22000 este de a armoniza la nivel global cerințele privind gestionarea siguranței alimentare pentru organizațiile din cadrul lanțului alimentar. Acesta este în special destinat aplicării de către organizațiile care caută un sistem de management al siguranței alimentelor mai concentrat, coerent și integrat decât este necesar în mod normal de lege. Aceasta impune organizației să îndeplinească cerințele legale și de reglementare aplicabile în materie de siguranță alimentară prin intermediul sistemului său de gestionare a siguranței alimentare.