Finantare Nerambursabila de 200.000 lei

Ce stim pana acum despre Start-UP Nation 2022?

Unul dintre cele mai anticipate programe de finantare, Start-Up Nation 2022 a fost publicat spre consultare publică.

Programul este structurat anul acesta pe doi piloni, Start Up Nation România și Start Up Nation Diaspora, cu un buget de peste 520 de milioane de lei. Numărul beneficiari va fi de până la 11.000, până în anul 2027.

Ce este Start-UP Nation?

Pentru cei care nu au aflat încă, programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii ”Start-up Nation – ROMANIA”, este un program de încurajare și de stimulare a înființării întreprinderilor mici și mijlocii, implementat de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT) prin intermediul Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE).

Condiții de eligibilitate pentru Start-UP Nation 2022

Cheltuieli eligibile pentru Start-UP Nation 2022

Echipamente tehnologice, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale. In categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate si activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joaca, sali de sport, fitness, drone, x-body si de forta, echipamente, respectiv sisteme specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care se solicita finantarea, precum si autoturismele 100% electrice. Nu sunt asimilate echipamentelor tehnologice mijloacele de transport sau subansamble pentru aceste mijloace de transport, cu exceptia autoturismelor 100% electrice

Achizitia de sisteme, instalatii si echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care se solicita finantarea, precum și de vehicule 100% electrice, e considerata ca intruneste criteriul de punctaj aferent dezvoltarii durabile in cazul in care totalul cheltuielilor eligibile din aceasta categorie este de minimum 5% din valoarea AFN.

Exemple de echipamente, respectiv sisteme specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care se solicita finantarea, precum si vehicule 100% electrice sunt: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, trotinete, 100% electrice, pompe de caldura, mini-eoliene, sisteme incalzire / racire, compresoare aer, panouri si / sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, etc

Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert. Valoarea activului ( spatiului) ce urmeaza a fi achizitionat in cadrul programului se va face pe baza unei evaluari efectuata de un expert evaluator ANEVAR, cu exceptia spatiilor mobile de lucru/ productie / prestari servicii / comert. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie sa aiba destinatie locativa atat la momentul achizitiei cat si pe toata durata de implementare a programului. In categoria spatii mobile de lucru / productie / prestari servicii / comert sunt incluse si corturile pentru organizare evenimente si baloanele presostatice. Pentru spatii mobile de lucru / productie / prestari servicii / comert nu este necesar raport ANEVAR.
Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fara motor, elevatoare, incarcatoare, remorci si semiremorci, platforme, izoterme si frigorifice, doc plutitor, salupe maritime pentru calatori, ambarcatiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare si autovehicule cu destinatie speciala, cu exceptia tuturor vehiculelor simbol G. Autoturismele 100% electrice vor fi asimilate echipamentelor. Nu se finanteaza vehiculele de transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost, solicitate de intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri. Pentru activitatile de rent a car, scoli de soferi si pilotaj si transporturi cu taxi-uri nu este limitata valoarea maxima si numarul de autoturisme achizitionate.Pentru alte activitati in afara celor prevazute la punctul de mai sus, autoturismele sunt eligibile pentru toate activitatile din cadrul programului in valoare eligibila de maxim 50000 lei si maxim 1 autoturism / beneficiar. In cazul in care intreprinderea beneficiara de ajutor de minimis, pe langa activitatea eligibila pentru care solicita ajutor in cadrul schemei de minimis, desfasoara si activitati de transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achizitionarea de mijloace de transport marfa, decat daca se asigura, prin separarea activitatilor sau o distinctie clara intre costuri, ca activitatea exclusa din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiaza de ajutoare de minimis;
Achizitionarea de mobilier, aparatura birotica si sisteme de protectie a valorilor umane si materiale;

Salariile, utilitatile (energie electrica, consum apa, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate si cheltuielile aferente chiriilor pentru spatii de lucru, spatii de productie sau spatii pentru prestari servicii si comert;

 

 • Pentru aplicantii care isi asuma crearea si mentinerea unui singur loc de munca prin intermediul programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilitati, servicii de contabilitate si chirii) reprezinta o suma forfetara de maxim 30.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate in urma verificarii cererii de finantare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont. Decontarea se face in baza cererii beneficiarului insotita de documentele care sa ateste crearea a minim 1 loc de munca;

 

 • Pentru aplicantii care isi asuma crearea si mentinerea a doua locuri de munca prin intermediul programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilitati, servicii de contabilitate si chirii) reprezinta o suma forfetara de maxim 60.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate in urma verificarii cererii de finantare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont. Decontarea se face in baza cererii beneficiarului insotita de documentele care sa ateste crearea a minim 2 locuri de munca;
Pachet digital (voucher de digitalizare) care sa contina minim site de prezentare a activitatii sau magazin on-line, cheltuieli inregistrare domeniu fara hosting, pentru operatorii economici care nu detin alt site si care trebuie sa fie functional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis si pe toata perioada de monitorizare, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line, un soft necesar desfasurarii activitatii si semnatura electronica. Optional si suplimentar, pachetul digital poate contine si echipamente IT tehnica de calcul tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta /copiator /multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, telefoane smart, tablete. Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezinta cheltuiala obligatorie in cadrul programului si este in valoare eligibila de minim 25000 lei. Cheltuiala cu semnatura electronica este eligibila si inainte de semnarea acordului de finantare.
Active necorporale referitoare la brevete de inventie, francize, etichetare ecologica;
Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale desfasurate in Romania sau in alta tara membra a Uniunii Europene – pentru asociatul/ actionarul / angajatii societatii aplicante, in valoare eligibila de maxim 1000 lei/persoana;
Doua placute informative obligatorii in valoare de maxim 500 de lei care vor fi plasate astfel: una in interiorul spatiului de la locatia de implementare a proiectului (indoor), in locul cu vizibilitatea cea mai buna pentru vizitatori (receptie, secretariat, loc de asteptare etc); una in exteriorul spatiului de la locatia de implementare a proiectului (outdoor), in locul cu vizibilitatea cea mai buna pentru clienti, pe langa spatiul unde se desfasoara activitatea (fatada stradala, intrare in cladire etc).
Cheltuieli financiare aferente creditelor/garantiilor obtinute pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate in cadrul programului, pentru solicitantii care utilizeaza credit pentru implementarea proiectului. Decontarea acestor cheltuieli se face numai pe baza de cerere de rambursare pentru valoarea cheltuielilor financiare de dupa momentul semnarii acordului de finantare, pentru perioada de implementare.
Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program si/sau pentru implementarea proiectului, in valoare eligibila de maxim 10.000 lei, decontabila in ultima cerere de rambursare/plata;

Cu ce bănci vom putea lucra?

Banca Transilvania, cea mai mare din România, precum și alte 6 bănci de pe piața românească au fost selectate de stat ca partenere în implementarea Start-Up Nation 2022:

Astfel, băncile selectate vor deschide conturile pentru granturi în care antreprenorii câștigători își vor primi fondurile nerambursabile oferite de stat prin programele de sprijin IMM, conturi din care beneficiarii vor putea să și facă plățile către furnizori, la implementarea proiectelor.

De asemenea, băncile partenere vor oferi și credite-punte, care să asigure antreorenorilor lichiditățile necesare efectuării achizițiilor în cadrul proiectelor, până când statul le va vira ajutoarele nerambursabile. În plus, antreprenrii vor putea lua credite de la aceste bănci partenere și pentru a-și asigura cofinanțarea (aportul propriu) din proiecte.

10 detalii importante despre Start-UP Nation 2022

 1. Valoarea decontata este alcatuita din valoarea totala fara TVA si TVA nedeductibil. In cazul in care TVA devine deductibil sau furnizorul este neplatitor de TVA, valoarea decontata este valoarea totala fara TVA;
 2. Beneficiarii au voie sa schimbe la decont caracteristicile echipamentelor/utilajelor cu caracteristici mai performante, dar cu pastrarea denumirii si cel putin operatiilor pe care le efectua echipamentul initial;
 3. Beneficiarul poate schimba locatia implementarii proiectului numai cu notificarea AIMMAIPE.
 4. Beneficiarul are obligatia de a implementa proiectul, intr-un interval de timp de maxim 12 luni de la momentul intrarii in vigoare a contractului de finantare, dar nu mai tarziu de 15.09.2023.
 5. Perioada de monitorizare este de 3 ani de zile, incepand cu anul urmator acordarii grantului. Cele doua perioade succesive de implementare (1 an) si monitorizare (3 ani), alcatuiesc impreuna termenul contractual in care se desfasoara acordul de finantare
 6. O intreprindere nu poate avea in cadrul aceleiasi sesiuni de program calitatea de beneficiar si cea de furnizor pentru alte intreprinderi beneficiare de ajutor financiar nerambursabil, respectiv pentru elemente de cost (bunuri/servicii) achizitionate si decontate in cadrul programului.
 7. Nu se acorda ajutor financiar pentru activele achizitionate in sistem de leasing, second-hand si cele care au constituit obiectul unei subventionari/finantari nerambursabile din alte surse.
 8. Beneficiarii sunt obligati sa asigure in favoarea Agentiilor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Atragere de Investitii si Promovare a Exportului activele corporale achizitionate prin program impotriva tuturor riscurilor, pe o perioada de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare) si sa cesioneze toate drepturile pe care le vor dobandi in temeiul asigurarii catre AIMMAIPE. Aceasta asigurare poate fi facuta si anual, cu obligativitatea trimiterii catre AIMMAIPE, anual, a unei copii dupa aceasta la momentul reinnoirii. In situatia unui credit punte, asigurarea activelor corporale poate fi cesionata, cu acordul AIMMAIPE, in favoarea institutiei partenere pana la rambursarea acestuia.
 9. Fiecare beneficiar are obligatia sa faca dovada, cel tarziu la momentul platii cererii de plata sau de rambursare, a angajarii prin proiect, cu contract de munca pe durata nedeterminata si cu norma intreaga a minim 1 loc de munca pentru care beneficiaza de finantare, precum si obligatia mentinerii acestuia pentru cel putin 2 ani, dupa finalizarea implementarii proiectului. Implementarea proiectului se considera finalizata la momentul achitarii cererii de plata/rambursare a ajutorului de minimis.
 10. Locul de munca se considera a fi creat prin proiect daca este creat si ocupat intre data semnarii acordului de finantare si data platii cererii de plata/rambursare, de catre o persoana care nu a avut raporturi de munca in ultimele 6 luni cu intreprinderea aplicanta.

Cu ce te putem ajuta?

Noi suntem ISOGOLD CONSULT, societate de consultanta fonduri europene, si te sprijinim in obtinerea ofertelor de pret pentru echipamente/utilaje, iti cream contul in aplicatia Ministerului, completam toate anexele specifice programului Start Up Nation 2022, intocmim bugetul si a analiza economico-financiara, transmitem cererea de finantare nerambursabila, intocmim raspunsurile la eventualele solicitari de clarificari, iti oferim asistenta pentru obtinerea creditului tip punte pentru implementarea proiectului si intocmim documentele / organizam si desfasurarm etapele de achizitii.

Telefon

+4 0752 058 554

Email

office@isogoldconsult.ro

Completeaza formularul pentru a primi oferta

Solicita consultanta