POR 2.2

Finantare adresata IMM-urilor din mediul urban

Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor prin care puteți lua până la 1 milion de euro pentru o afacere în mediul urban.

Data și ora deschiderii cererii de proiecte: 24.12.2019, ora 12:00:00
Data și ora închiderii cererii de proiecte: 24.03.2020 ora 12:00:00

Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusă, după primele 2 luni de depunere a proiectelor, în cazul în care bugetul apelului este consumat mai devreme.
Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200 000 euro și maximum 1 milion euro.

Ajutor de stat regional pentru investiții, pentru:

  • Construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii;
  • Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line

Conditii de eligibilitate:

  • Microîntreprinderi - au mai puțin de 10 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
  • Întreprinderi mici - au mai puțin de 50 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
  • Întreprinderi mijlocii - au mai puțin de 250 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.

De ce ai nevoie de consultanta?

  • Evitarea motivelor de respingere formal-administrative şi de conţinut
  • Intocmirea de proiecte care ulterior pot fi implementate fără probleme: calendar realist, buget corect, activităţi bine definite şi planificate, etc.
  • Un consultant bun poate uşura semnificativ drumul complicat de parcurs de un beneficiar Start-up Nation

Aboneaza-te la Newsletter!

Aboneaza-te acum pentru a primi noutati de la noi!

    dev