Standard de auditare pentru calitatea şi siguranţa produselor alimentare

Istoria International Featured Standards (Standardele Specifice Internaţionale) și a Standardului IFS Food.

Auditarea furnizorilor a constituit o caracteristică permanentă a sistemelor şi procedurilor de lucru ale lanţurilor de retail timp de mulţi ani. Până în 2003, acestea erau efectuate de către departamentele de asigurare a calităţii proprii ale lanţurilor de retail/en-gros. Continua creşterea a cerinţelor consumatorilor, extinderea responsabilităţii lanţurilor de retail/en-gros, creşterea cerinţelor legislative şi globalizarea furnizării produselor au dus la necesitatea de a se dezvolta un Standard unic pentru asigurarea calităţii şi siguranţa alimentelor. De asemenea, trebuia să se găsească o soluţie de a reduce timpul alocat auditurilor, atât pentru lanţurile de retail, cât şi pentru furnizori.

Contacteaza-ne acum!

Obiectivele de bază ale IFS Food, cât si pentru celelalte Standarde IFS sunt:

 • să stabiliească un standard comun, cu un sistem uniform de evaluare,
 • să lucreze cu organisme de certificare acreditate şi cu auditori calificaţi aprobaţi IFS,
 • să asigure comparabilitatea şi transparenţa în întreg lanţul de distribuţie,
 • să reducă costurile şi timpul atât pentru furnizori cât şi pentru lanţurile de retail.

Scopul și conţinutul protocolului de audit:

Acest protocol de audit descrie cerinţele specifice pentru organizaţiile implicate în auditurile IFS Food.

Scopul protocolului este de a defini criteriile ce trebuie urmărite de către un organism de certificare, care efectuează audituri în conformitate cu cerinţele IFS şi în conformitate cu norma de acreditare ISO/IEC Ghidul 65 (viitorul ISO/IEC 17065).

De asemenea, detaliază procedurile ce trebuie urmate de către companiile auditate şi clarifică logica auditării lor. Doar organismele de certificare care sunt acreditate ISO IEC Ghidul 65 (viitorul ISO/IEC 17065) pentru domeniul IFS Food şi care au semnat un acord cu deţinătorii standardului, pot efectua audituri în conformitate cu Standardul IFS Food şi pot emite Certificate IFS.

Ai nevoie de ajutor? Suna acum! Un reprezentant ISOGOLD CONSULT iti poate oferi consultanta pentru achizitionarea unui certificat IFS de care ai nevoie.

Cerinţe generale pentru sistemul de management al calităţii și siguranţei alimentelor

În general, când auditul se efectuează în conformitate cu IFS, auditorul evaluează dacă diferitele elemente ale sistemului calităţii şi siguranţei alimentelor al unei companii sunt documentate, implementate, menţinute şi îmbunătăţite în permanenţă.

Auditorul va examina următoarele elemente:

 1. structura organizaţiei, legat de responsabilitate, autoritate, calificare şi fişa postului
 2. proceduri documentate şi instrucţiuni cu privire la implementarea acestora,
 3. inspecţie şi verificare: cerinţe specifice şi definirea criteriilor de acceptare/toleranţă
 4. măsurile care trebuie luate în caz de neconformitate,
 5. investigarea cauzelor neconformităţilor şi implementarea acţiunilor corective,
 6. analizele de conformitate a datelor privind siguranţa şi calitatea şi implementarea lor în practică
 7. gestionarea, păstrarea şi regăsirea înregistrărilor referitoare la calitatea şi siguranţa alimentelor, cum ar fi cele privind trasabilitatea, controlul documentelor.
certificare IFS

Toate procesele şi procedurile trebuie să fie clare, concise şi fără ambiguităţi, iar personalul responsabil trebuie să înţeleagă principiile sistemului de management al calităţii şi siguranţei alimentelor.

Ai nevoie de ajutor? Suna acum! Un reprezentant ISOGOLD CONSULT iti poate oferi consultanta pentru achizitionarea unui certificat IFS de care ai nevoie.